Second Evictee from the Biggest Loser Pinoy Edition

Jose "JM" Oloris, 32, of Manila became the second contestant voted off from "The Biggest Loser Pinoy Edition" on Monday night.

Oloris's Blue Team decided to evict him for a number of reasons including the fact that he lost only 12 lbs. in the second weigh-in.

His starting weight when the reality show began was 340 lbs. In the first weigh-in, he was 322 lbs. and at his last weigh-in he was 310 lbs.

Oloris admitted that he skipped some of the routines in the exercises they had to go through.

"Hindi ko lang masabi kung guilty ba ako na hindi ko ginawa ang lahat ng workout sa loob or may pagkukulang ako sa pakikisama na ginawa doon sa teammate ko," Oloris said after the voting.

He was immediately sent home to his family.

"Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanila (sa pamilya ko). Una kong nakita ang mga bata, talagang na-miss ko ng sobra. Noong nakita ko sila at maganda ang sitwasyon nila, natuwa ako," Oloris said.

"Hindi nila ako nakita na paliit. Lagi nila akong nakikita na palaki. So natuwa naman ako, at least kahit paano may nawala. Lahat ng pagod ko na ginawa doon sa camp nasagot ang tanong ko sa camp kung naglo-lose ba ako," he added.

Meanwhile, Art Mendoza from Makati was announced as "The Biggest Loser of the Week" after he lost 18 lbs. in the second competitive weigh-in.

Mendoza's original weight was 341 lbs. In the first weigh-in, he lost 21 lbs. (320 lbs.)

Below are the names of the contestants, original weight, weight at first weigh-in, pounds lost, weight at second weigh-in, and pounds lost.